Kontakta Idériket

Lite vid sidan om de stora byggprojekten i centrala Umeå har det pågått en febril verksamhet i Umeås landsbygd. Många tusentals ideella arbetstimmar har lagts ner för att förgylla vardagen, bevara kulturarvet, utveckla det lokala näringslivet och skapa en något lite bättre värld att leva i. I de 6 kommunerna som utgör Umeåregionen finns många idérika människor som har mer än goda idéer, de har också förmågan att genomföra sina drömmar.
Idérikets uppdrag var att göra dessa projekt synliga för en större allmänhet.

Om du vill veta mer så kontakta oss.

kontakta-idériket-janne-paulsson

JANNE PAULSSON
Projektledare Idériket

E-post: janne.paulsson@telia.com
Tel: 070-550 95 13

kontakta idériket - Ann Klefbohm

ANN TAVELIN
Projektledare Idériket

E-post: ann@basemedianorr.se
Tel: 070-201 66 28