Sävarån med biflöden

Endast fantasin sätter gränser.

Sävarån med vandringsleder, fiskeplatser, café, frisbeebana, badplatser, poesiaftnar, skjutbana, utsiktstorn (på Umeås högsta berg), grottor, skoterled, bäverbon, kanoter, ridhästar, grottor, kvarnar, världens största flyttblock, stenåldersboplatser, vandrarhem, modellflyg, vittertorg mm. mm.

Listan över besöksmål och rekreationsplatser blir lika lång som Sävarån är. Området sköts av bygdens folk och erbjuder unika naturupplevelser året runt.

Kontaktpersoner
Enar Jonsson och Birgitta Eriksson

E-post till Enar
E-post till Birgitta