Kontakta Idériket

Lite vid sidan om de stora byggprojekten i centrala Umeå pågår och har det pågått en febril verksamhet i Umeås landsbygd. Många tusentals ideella arbetstimmar läggs ner för att förgylla vardagen, bevara kulturarvet, utveckla det lokala näringslivet och skapa en något lite bättre värld att leva i. I de 6 kommunerna som utgör Umeåregionen finns många idérika människor som har mer än goda idéer, de har också förmågan genomföra sina drömmar.

Idérikets uppdrag var att göra dessa projekt synliga för en större allmänhet.

Om du vill veta mer om idériket, ta kontakt med Lovisa Carneland på 0935-141 03 eller Ann och Janne.

kontakta-idériket-janne-paulsson

JANNE PAULSSON
Projektledare Idériket

E-post: janne@jpu.se
Tel: 070-550 95 13

kontakta idériket - Ann Klefbohm

ANN KLEFBOHM
Projektledare Idériket

E-post: ann@basemedianorr.se
Tel: 070-201 66 28